ذاهب

و گفت به سوی خدای خویش روانم، زودا که هدایتم کند...

ذاهب

و گفت به سوی خدای خویش روانم، زودا که هدایتم کند...

تو مگو همه به جنگند وز صلح من چه آید
تو یکی نه‌ای! هزاری، تو چراغِ خود برافروز
که یکی چراغِ روشن ز هزار خفته بهتر

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «یکی چراغ روشن» ثبت شده است


عافیت میطلبی منتظر آفت باش


بیدل دهلوی